SiriuS - Ascended Master's Dikteringar
Русский
Български
Latvia
Lietuvių
Հայերեն
English
Deutsch
Hrvatski
Italiano
Türkçe
Українська
Français
Portuguese
Spain
Română
Ceský
Ελληνικά
Polski

Inom alla religioner i alla tider fanns det människor som stod på sidan om den officiella kyrkoledningen. Eremitmunkar, yogi, profeter, mystiker.

Vissa av dem respekterades av den officiella religionen, men det var vanligare att de förföljdes och även berövades sina liv. Det finns två vägar att ta inom varje religion: den yttre vägen, dvs. man följer en viss dogm och ritualer, samt den inre vägen, dvs. man söker sin egen personliga och direkta kontakt med Gud.

Den första vägen följs av ca 90 procent av alla troende. Det är några få personer som vågar följa den andra vägen, som är en väg av invigningar, hemlig kunskap och egen mystisk erfarenhet.

I de beskrivna historiska tiderna har det funnits de invigdas hemliga skolor på jorden. Vi känner till Pythagoras samfund, Yessej samfund, skolan av mysterium i det antika Egypten.

I slutet av 1800 talet företogs det ett försök att sprida ut en del hemliga kunskaper till en större grupp människor. Detta genomfördes via H.P.Blavatskij och det Teosofiska Sällskapet. Senare gavs kunskaper via Helena och Nikolaj Rehrich.  Sedan genom en rad organisationer i USA: The Bridge of Freedom, rörelsen JAG ÄR, samt Summit Lighthouse.

Vad kommer sedan?

För att man skall kunna förstå innebörden av de kunskaper som getts genom dessa människor och organisationer, måste det hela tiden finnas människor på jorden som upprätthåller den inre kontakten med Gud. Detta är väldigt viktigt just nu, när det har kommit så många falska lärare.

Någon måste upprätthålla den genuina gudomliga vibrationen. Någon måste bevara sitt medvetande ständigt i samklang med Gud. Bara när man är i tillstånd av harmoni med Gud, kan man värdera mycket av det pågående på jorden nu och förstå det som redan tidigare getts och kan läsas i böcker.

Jag hoppas att mycket av det som finns på ”Sirius” kommer att hjälpa till att bevara de inre vägledningsmärkena och den inre samklang med Gud inom oss.

Tatyana Mickushina


Copyright © 2002 - 2010. All rights reserved.
Tatyana Mikushina
Omsk, Russia
web-master