SiriuS - Ascended Masters 'Dictaties
YouTube Facebook Instagram

ARCHIVES - NEWSDonate


Vertalingen
naar andere talen

English
Русский
Български
Latvia
Lietuvių
Հայերեն
Svenska
Suomi
Deutsch
Hrvatski
Italiano
Türkçe
Українська
Français
Portuguese
Spain
Română
Ceský
Ελληνικά
Polski

Beste vrienden, we laten u kennismaken met materiaal dat aan de leden van de Karmische Raad gewijd is.

GROTE GODDELIJKE BESTUURDER,
Manu van de zevende wortelras
De Grote Goddelijke Bestuurder is een kosmisch wezen. Hij zegt: "Ik sta bekend als de Grote Goddelijke Bestuurder omdat ik mijn bewustzijn heb samengevoegd met de kosmische cycli van Gods goddelijke plan voor het onmetelijke heelal van licht".
Lees verder...


Over de Boodschapper
Tatyana Nicholaevna Mickushina

Ik ben geboren en leef in het zuidwesten van Rusland in de stad Omsk.

Gedurende mijn hele leven heb ik gebeden en God gevraagd om met Hem te mogen werken.

In 2004 werd het mij vergund om een Mantel van Boodschapper van de Grote Witte Broederschap te dragen en kreeg ik de gelegenheid om de woorden van de Meesters naar de mensen te brengen.

Gedurende de jaren 2005-2014 kreeg ik berichten van de Opgestegen Meesters op een speciale manier.

Ik ben heel blij dat met behulp van velen de Berichten die ik ontving vertaald zijn in veel talen, zodat zoveel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen.

Het enige dat de Opgestegen Meesters willen is dat hun Lessen over de gehele wereld verspreid worden.

De Meesters geven hun Berichten in grote liefde aan de mensheid door!

Liefde kent geen grenzen.

Er zijn geen grenzen tussen de harten van mensen in verschillende landen, en er zijn geen grenzen tussen de werelden.

Grenzen bestaan slechts in het bewustzijn van mensen.

De Meesters roepen via mij ieder mens toe die op de planeet Aarde leeft.


Vanuit Siberië met liefde,
Tatyana Mickushina
Het Pad van een Mysticus

In alle tijden en binnen alle religies waren er mensen die onafhankelijk waren van de organisaties en besturen van de kerken- kwetsbare oude mannen en vrouwen, yogi’s, profeten en mystici.

De officiële religies erkenden de authoriteit van sommigen onder hen, maar vaker werden ze vervolgd en zelfs van het leven beroofd.

Binnen iedere religie zijn er twee benaderingen – een extern pad van het navolgen van zekere dogma’s en rituelen, en een innerlijk pad wat inhoudt het zoeken naar een directe persoonlijke communicatie met God.

Negentig procent van de gelovigen volgt de eerste weg. Zeer weinig mensen riskeren het volgen van de andere weg. Dat is een pad van initiaties, van geheime kennis en persoonlijke mystieke ervaring.

In alle tijden van de geschreven geschiedenis bestonden er geheime initiatie-scholen op aarde. We kennen de Pythagoraanse gemeenschap, de Esseense gemeenschap en de mysteriescholen in het oude Egypte.

Aan het eind van de 19e eeuw werd een poging gedaan om een deel van de geheime kennis onder een breder publiek te verspreiden, door H.P. Blavatsky en de Theosophical Society.

In de 20e eeuw werd de kennis doorgegeven door Helena en Nicolas Roerich en later door een aantal organisaties in Amerika: de Bridge of Freedom, de I AM Activity, The Summit Lighthouse...

En daarna?

Met het doel om tenminste de kennis die door deze mensen en organisaties is doorgegeven te bewaren voor de mensheid, is de voortdurende aanwezigheid op aarde nodig van mensen die hun innerlijk contact met God kunnen vasthouden. Het is van het grootste belang, juist nu er een groot aantal valse leraren en oplichters is verschenen.

Men moet de Goddelijke vibratie behouden. Men moet voortdurend zijn bewustzijn op God afstemmen. Alleen vanuit deze wijze van resonantie met God is het mogelijk om de vele gebeurtenissen op Aarde te beoordelen en de kennis te begrijpen die reeds gegeven is door vele geschriften die ons voorgingen.

Ik hoop dat veel van het materiaal van de sites van “Sirius” www.sirius-ru.net) en de Engelse site (www.sirius-eng.net) en de boeken (www.id.sirius-ru.net) zullen bijdragen tot het versterken van onze innerlijke gids en harmonie met God in onszelf.


T.N.Mickushina


Sinds de oude tijden waren de Meesters van Shambala bekend in het Oosten. In verschillende leringen noemden de mensen hen bij verschillende namen: De Leraren van Menselijkheid, de Opgestegen Meesters, de Meesters van Wijsheid of de Grote Witte Broederschap.

Deze Meesters hebben de volgende stap in de evolutie van hun ontwikkeling bereikt en vervolgen hun ontwikkeling in de hogere sferen. Deze Hogere Wezens beschouwen het als hun taak om de mensheid op aarde te helpen in de ontwikkeling van haar bewustzijn.

De methode die de Opgestegen Meesters hebben gekozen om met de mensheid te communiceren is het versturen van Boodschappen (Berichten) die zijn opgeschreven door de Boodschapper middels een bijzondere methode die de Berichten zichtbaar moet maken vanuit de hogere, etherische trillingen van het Licht.

H.P. Blavatsky, Helena en Nicolas Roerich, Mark en Elizabeth Prophet waren zulke mensen.

In 2004 gaven de Meesters de mantel van Boodschapper aan Tatyana N. Mickushina. De doorgegeven Berichten zijn door Tatyana Mickushina gepubliceerd in een serie boeken “Words of Wisdom” (Woorden van Wijsheid, alleen in het Engels verkrijgbaar). 21 cycli met meer dan 450 Berichten zijn gedurende de laatste 10 jaar ontvangen. De Berichten zijn vertaald in zo’n 20 talen en er zijn meer dan 50 boeken gepubliceerd in die periode.

“ Ik deed mijn uiterste best om mijn taak te vervullen om de Berichten te ontvangen. Maar in werkelijkheid was het God die alles deed.
Ik wist nooit van te voren wie van de Lichtwezens zou komen om een Bericht door te geven. Ik wist ook niet over welk onderwerp het Bericht zou gaan. En ik kan nog steeds niet begrijpen hoe dit wonder van het doorgeven van Berichten werkt. Het werk om Berichten te ontvangen ligt in het bereik van de menselijke mogelijkheden, en we kunnen slechts gissen hoe veel inspanning de Opgestegen Meesters hebben gedaan om dit werk van vele jaren succesvol te maken.”

(T.N. Mickushina)

De informatie die in de Berichten gegeven is behoort niet tot een bijzonder systeem of geloof, noch tot een concrete religie.

De Meesters spreken over het huidige historische moment op Aarde. Ze vertellen ons over energie en trillingen, over de illusie van deze wereld en over de Goddelijke Werkelijkheid, over het Hogere Zelf van een mens en over zijn lagere lichamen (Chakra’s). Ze maken ons vertrouwd met nieuwe facetten van de Wet van Karma (de wet van oorzaak en gevolg) en de Wet van Reïncarnatie. Ze geven ons concrete aanwijzingen over hoe een mens zijn bewustzijn kan veranderen om niet van het evolutionare pad af te wijken.

“Als u bekend bent met de kennis van processen die plaatsvinden, zal het gemakkelijker voor u zijn om uzelf te oriënteren en de ontstane chaos te verdragen, maar die spoedig vervangen zal worden door een nieuwe orde.
...De duur van de perioden van transitie hangt af van hoe groot uw innerlijk vertrouwen is in het feit dat er veel betere en gelukkiger tijden voor u klaarliggen.
U gaat uw bewustzijn veranderen en uw benadering van iedereen die om u heen is. Want de nieuwe tijd is gebaseerd op geheel nieuwe principes! En als u vasthoud aan de angst, aan individualisme, aan grenzen, dan zult u achterblijven en u zult de trein van de evolutie missen.
Want teamgeest, vrijheid en relaties die gebaseerd zijn op vriendschap en liefde zullen karakteristiek zijn voor de nieuwe tijd!
Transformatie van bewustzijn en denken – dat is wat wij het eerst van alles moeten doen! En hoe eerder u uw bewustzijn kunt transformeren, des te minder calamiteiten en moeilijkheden zal de mensheid in de nabije toekomst overkomen.”

(Saint Germain)

"We komen keer op keer, niet om een nieuwe Waarheid te geven, maar om de Aloude Waarheid die u lang geleden kende maar vergeten bent sinds u te veel ondergedompeld bent in het materialisme, terug te geven. En nu is de tijd gekomen om uw Bron te herinneren en ernaar terug te keren... Dat is de Waarheid die u leerde in het oude Lemurië en Atlantis, in alle mysteriescholen van het verleden en de huidige tijd, die altijd bestaan hebben op Aarde.”

(Serapis Bey)
Bericht van de Nederlandse vertalers: wij trachten zoveel mogelijk Berichten en Rozenkransgebeden te vertalen, maar mocht u meer willen lezen en weten en bent u de Engelse taal machtig, kijkt u dan op www.sirius-eng.net, daar vind u ook video’s van meditaties/gebeden en muziek. Ook kunt u daar lezen hoe u boeken (Engels) kunt bestellen .